ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Irena Lušičić, dr.med.dent.

051 550 165
098 165 7558

WhatsApp: 098 165 7558

Usluge


  • Opća stomatologija
  • Dječja stomatologija
  • Protetika
  • Implantologija
  • Estetska stomatologija
  • Endodoncija
  • Parodontologija
  • Oralna kirurgija
  • Ortodoncija