Nakon završetka gimnazije u Rijeci, nastavlja svoje školovanje pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje 2000. godine završava studij stomatologije. Godine 2001. polaže stručni ispit. Nakon toga radi u privatnim ordinacijama u Rijeci. Od godine 2015. otvara svoju privatnu ordinaciju u Rijeci. Usavršava se na tečajevima u zemlji i inozemstvu. U svom radu veliki interes pridaje dentalnoj implantologiji gdje se u više navrata dodatno educirala.

Svakom pacijentu pristupam individualno i pokušavamo naći za svakoga adekvatno rješenje sa obzirom na želje i financijske mogućnosti pacijenta.

Diploma:

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Trening:

Radno iskustvu u privatnim ordinacijama u Rijeci od 2001. godine. Dodatne edukacije i usavršavanja u zemlji i inozemstvu.

Usluge

Nedostatak jednog zuba

Vratite osmijeh s rješenjima za nedostatak jednog zuba.

Nedostatak više zuba

Riješite nedostatak više zuba s našim prilagođenim rješenjima.

Kako se riješiti bezubosti?

Radost potpunog osmijeha s našim rješenjima za bezubost.

Estetske korekcije

Radost potpunog osmijeha s našim rješenjima za bezubost.

Razgovarajmo
1
Pozdrav 👋
Kako vam možemo pomoći?