U ovom blogu ćemo se dotaći jedne teme iz stomatologije koja je najbolnija za naše pacijente a za nas kao stručnjake i najzahtijevnija. Gubitkom svih zuba pacijentu je narušena estetika lica, žvačna funkcija  i fonacija, ne može normalno izgovarati glasove koje je prije sa lakoćom uspijevao. Dolazi do gubitka samopouzdanja i kao takvi ne možemo ići u društvo i normalno funkcionirati.

U potpuno bezubih čeljusti izrađuju se totalne proteze. U najtežim slučajevima imamo da se moraju izrađivati totalne proteze u gornjoj i u donjoj čeljusti. Protezama se nadoknađuju izgubljeni zubi i kost grebena jer gubitkom zuba dolazi i do resorpcije kosti grebena koja se također mora nadoknaditi izradom proteza. Proteze se izrađuju od akrilata i u gornjoj čeljusti da bi uspijevale se držati, moraju prekrivati cijelo gornje nepce što pacijentima naročito neugodno jer gube okus hrane i na početku imaju problema sa izgovaranjem glasova i u pojedinim slučajevima dolazi do nagona na povraćanje. U donjoj čeljusti postoji drugi problem kod nošenja totalnih proteza a to je njeno fiksno zadržavanje u ustima jer imamo mnoštvo mišića dna usne šupljine i sam jezik koji potiču da proteza ne stoji fiksno u ustima tako da dosta pacijenata ima problema baš sa donjim protezama jer ih jako teško nose. Jedini način pridržavanja takvih proteza su paste koje preporučujemo za donju čeljust da se pacijent pripomogne u nošenju i prilagodbi na nju jer zanmo da se radi o veoma zahtijevnom periodu prilagodbe.

Da bi se izbjegle sve ove teškoće koje imaju pacijenti koji su prisiljeni nositi proteze našim pacijentima preporučujemo ugradnju implantata u donjoj čeljusti treba minimalno postaviti dva implantata i na njih postavljamo lokatore koji su izvrsna retencija za naše proteze, postavljanjem implantata proteze u donjoj čeljusti postaju gotovo fiksne i izostaju sve ove poteškoće sa donjim protezama koje smo prije spomenuli. Treba još naglasiti da se radi i o dosta ekonomičnom radu koji pacijentu naročito poboljšava kvalitetu života. U donjoj čeljusti minimalno dva implantata, a za još bolju stabilizaciju proteze i ako imamo dovoljno kosti mogu se postaviti do 4. implantata. Kod jako resorbiranih donjih čeljusti postoje i jako uski implantati koji se zovu mini implantati njihova ugradnja je dosta jednostavna i postavljaju se obično po dva implantata u donjoj čeljusti i omogućavaju pričvršćivanje doljnjih proteza.

U gornjoj čeljusti treba minimalno postaviti 4. implantata na koje stavljamo lokatore i sa njima se proteza izvrsno učvršćuje međutim proteze fiksirane implantatima u gornjoj čeljusti pokrivaju samo greben, cijelo nepce je slobodno i to je veliko olakšanje za pacijente jer ponovo imaju okus hrane , nemaju problema sa izgovorom glasova, i nema nadražaja na povraćanje. Kvaliteta života sa ovim zahvatom je naročito poboljšana.

Naglasiti ćemo sada i malo o prednostima takvih proteza:

  • Totalne proteze su dobro fiksirane i nema više potrebe za nanošenjem ljepila, proteza se može skinuti očistiti, također očistiti područje oko lokatora i vratiti protezu u usta.
    Gornja proteza izgleda kao donja i jako je ugodna za nošenje i pacijentima je vraćen okus hrane.
  • Ugradnjom implantata sprečava se daljnji rapidni gubitak kosti.
  • Izgled pacijenata je znatno poboljšan prirodnim izgledom zuba i zubnog mesa.

Proces izrade takvih proteza započinje pregledom u našoj ordinaciji, pacijenta se šalje  na izradu CBCT-a da se procijeni kvaliteta i kvantiteta kosti i prema tome se određuje broj i vrsta implantata.

Ugrađuju se implantati nakon čega slijedi period sraštavanja implantata sa kosti koji se naziva osteintegracija u tom periodu pacijent može nositi svoje stare proteze ili mu se izrade privremene proteze koje su gotove u jednom danu.

Nakon protoka perioda osteointegracije uzima se otisak i izrađuju definitivne proteze sidrene lokatorima.

DJELOMIČNE PROTEZE

Kratko ćemo spomenuti i druge proteze kao što su djelomične proteze koje su indicirane za pacijente koji imaju djelomični gubitak zuba tj. najčešće se radi o prekinutom zubnom nizu sa lijeve i desne strane tako da u čeljusti imamo zube fronte a nemamo stražnje zube koji su veoma važni za funkciju žvakanja .U takvim slučajevima ne mogu se izraditi mostovi jer nemamo više zub nosač mosta .U tim slučajevima mogu se izraditi proteze od akrilata pričvršćene kvačicama za preostale zube ili wironit proteze izrađene djelomično od metala a dijelom od akrilata također mogu biti pričvršćene kvačicama ili krunicama kao teleskopske krunice ili krunicama koje drže zglobnu vezu. Tu govorimo o fiksno mobilnim radovima.

Prednosti ovih radova su:

  • Pacijentima je vraćena žvačna funkcija
  • Estetika lica

Proteze u gornjoj čeljusti mogu imati reducirano nepce pa su i relativno pogodne za nošenje i pacijent zadržava okus hrane.

Zbog retencijskih elemenata koje imaju djelomične proteze ponašaju se fiksno u ustima i nije potrebna nikakva upotreba pasta za pričvršćivanje proteza.

Na kraju ovog bloga želim samo istaknuti da razvojem implantologije je znatno poboljšano učvršćivanje totalnih proteza na veliku radost naših pacijenata a i veliko zadovoljstvo stomatologa da su svojim pacijentima omogućili adekvatnu kvalitetu života.

Dr. Irena Lusicic

U srcu naše stomatološke ordinacije leži duboko uvjerenje da je zdravlje zubi jedno od važnijih faktora općeg zdravlja za vas i vašu obitelj. Naša misija je pružiti vrhunsku stomatološku njegu koja se temelji na individualnom pristupu, suvremenim tehnologijama i najvišim standardima struke.

Leave a Reply